Privacy Policy

Privacy Policy

We verheugen ons op uw bezoek aan onze website en willen u graag op de hoogte houden van de behandeling van uw gegevens wanneer u onze startpagina bezoekt.

 

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder een indicatie van persoonlijke gegevens. Op het gebruik van individuele services op onze site kunnen andere regels van toepassing zijn, die hieronder in dit geval apart worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) Zullen alleen door ons worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als het duidelijk kan worden toegewezen aan een specifieke natuurlijke persoon. De wettelijke basis voor gegevensbescherming is te vinden in de Federal Data Protection Act (BDSG) en de Telemedia Act (TMG). De volgende voorschriften informeren u in dit verband over het type, de omvang en het doel van de verzameling, het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens door de aanbieder

 

Kurparkhotel Olsberg GmbH & Co. KG
Stehestrasse 23
59939 Olsberg

Telephone: +49 (0) 29 62 - 80 40
E-Mail: info@parkhotel-olsberg.de

 

Wij wijzen erop dat de op internet gebaseerde gegevenstransmissie beveiligingslekken vertoont, een volledige beveiliging tegen toegang door derden is dus onmogelijk.

 

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) heeft u de volgende rechten:

 

Recht op informatie
In overeenstemming met artikel 15 van de AVG kunt u een bevestiging aanvragen met betrekking tot de verwerking van de betreffende gegevens. Als dit het geval is, hebt u recht op informatie over de verwerkte informatie.

 

Het recht om de toestemming in te trekken
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 7 AVG.

 

Recht op bezwaar
Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om de legitieme belangen van onze onderneming te beschermen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

 

Recht om te verwijderen
Als u uw toestemming hebt ingetrokken, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (en er zijn geen geldige redenen voor de verwerking), zijn uw persoonlijke gegevens niet meer nodig voor de verwerking, is er een overeenkomstige wettelijke verplichting of uw persoonlijke informatie onrechtmatig zijn verwerkt, hebt u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen in overeenstemming met artikel 17 van de AVG.

 

Recht op rectificatie
Als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn verwerkt, hebt u het recht op grond van artikel 16 van de GDPR om de correctie van deze gegevens onverwijld aan te vragen.

 

Recht op beperking van verwerking
Onder de voorwaarden van artikel 18 AVG heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht op grond van artikel 20 van de AVG om door u verstrekte persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat.

 

Recht van beroep
Is beschikbaar op grond van artikel 13 DSGVO een recht op beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit zu.Um om uw rechten uit te oefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@parkhotel-olsberg.de

 

Duur van opslag
Persoonlijke gegevens verkregen in de context van een algemeen contactverzoek per e-mail of contactformulier van we worden alleen zolang bewaard als nodig is voor de betreffende correspondentie.

 

De persoonsgegevens die in verband met een kamer reserveren door ons worden aangevraagd, slechts zo lang opgeslagen als dit is voor het contract en eventuele latere contract gerelateerde correspondentie nodig is of de handel in de zaak en / of fiscale wet-gerelateerde documenten die persoonsgegevens bevatten, zolang de wettelijke termijnen van het Wetboek van Koophandel en derAbgabenordnung zorgen voor bewaring van deze documenten.

 

Doel van de verwerking
Voor algemene vragen, die per e-mail of via een contactformulier aan ons zijn gericht, worden de bijbehorende persoonlijke gegevens alleen voor de betreffende correspondentie opgeslagen. Verdere verwerking vindt niet plaats. Persoonlijke gegevens, die worden opgevraagd in verband met een kamerreservering bij ons, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor directe reclame voor uw eigen vergelijkbare aanbiedingen, tenzij u dit gebruik al hebt tegengesproken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik ten behoeve van direct mail.

 

mogelijk contacten
Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen per e-mail en / of via een contactformulier. In dit geval wordt de door de gebruiker verstrekte informatie opgeslagen met het doel zijn contact te verwerken. Een doorwerking naar de derde plaats vindt niet plaats. Een vergelijking van de verzamelde gegevens met gegevens, die kunnen worden verzameld door andere componenten van onze site, is ook niet gedaan.

 

rechtsgrondslag
Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met algemene vragen per e-mail of contactformulier: persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een algemeen verzoek per e-mail of via een contactformulier worden verwerkt op basis van toestemming, artikel 6 GDPR Rechtsgrondslag voor de Verwerking van persoonsgegevens in verband met een kamerreservering: persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met een kamerreservering zijn vereist om te voldoen aan het betreffende contract, artikel 6 AVG.

 

Koekjes

We gebruiken op onze site zogenaamde cookies om meerdere toepassingen van ons aanbod te herkennen, door dezelfde gebruiker / internettoegangshouder. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op uw computer. Ze dienen om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal zogenaamde "sessiecookies" die na afloop van uw bezoek worden verwijderd.

Deze cookies bevatten echter soms informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om onze aanbiedingen te optimaliseren en om u gemakkelijker toegang tot onze site te geven.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browser in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

 

Server data

Om technische redenen u.a. De volgende gegevens, die uw internetbrowser naar ons verzendt of naar onze webruimteaanbieder, worden geregistreerd (zogenaamde serverlogbestanden):

- Browser type en versie
- gebruikt besturingssysteem
- Website waar u ons bezoekt (verwijzende URL)
- Website die u bezoekt
- Datum en tijd van uw toegang
- Uw internetprotocol (IP) -adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt en laten daarom geen conclusies over een bepaalde persoon trekken. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

 

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna "Google". Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals het tijdstip, de locatie en de frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt in de Verenigde Staten naar Google verzonden en daar opgeslagen.

We gebruiken Google Analytics op onze website met een IP-anonimiseringsfunctie. In dit geval wordt uw IP-adres al ingekort en dus geanonimiseerd door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over onze websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

Google beweert niet dat uw IP-adres moet worden gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest populaire browsers, waardoor u meer controle heeft over welke gegevens Google verzamelt en verwerkt. Als u deze optie inschakelt, wordt geen websitebezoekinformatie naar Google Analytics verzonden. Activering belet niet dat informatie aan ons wordt doorgegeven of andere webanalysediensten die we kunnen gebruiken. Voor meer informatie over de opt-outoptie van Google en om deze optie in te schakelen, gaat u naar de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Informatie / intrekking / annulering

Op basis van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u gratis contact met ons opnemen met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens en het corrigeren, blokkeren, verwijderen of intrekken van een gegeven toestemming. Wij wijzen u erop dat u recht hebt op correctie van onjuiste gegevens of verwijdering van persoonsgegevens als deze bewering niet wordt voorkomen door een wettelijke bewaarplicht.